Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiên Hiệp

Tô Tử Mặc vốn một thư sinh, trong một lần vô tình đắc tội với thần tiên nên đường công danh bị mất hết, may mắn giữ lại một mạng. Nhờ vậy cũng mở ra cơ duyên cho Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc vốn là một phàm nhân không linh căn nhờ cơ duyên hắn gặp được được một thiếu nữ thần bí tên là Điệp Nguyệt người mà truyền thụ cho hắn công pháp tu yêu và sau này trồng cho Hỏa Linh Căn.

Bắt đầu từ đây Tô Tử Mặc bước trên con đường Tu Tiên chưa từng có, hắn quyết đoán sát phạt.

Cảnh giới : Ngưng Khí, Trúc cơ, Đan Đạo (xưng chân nhân), Nguyên Anh (xưng chân quân), Phản Hư (xưng đạo nhân)…

…………………….

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom