Vạn Đế Chí Tôn

Đọc và nghe Audio bộ truyện Trọng Sinh Vạn Đế Chí Tôn của tác giả Mộng Tam Như trên Zing Audio…

Huynh đệ vì chống lại thiên đạo mà hy sinh. Nha hoàn vì hắn mà cửu kiếp luân hồi. Một thế sống lại cầm trong tay Vô tự thiên kiếp nay ta nguyện bồi nàng vạn năm...

Một thế này ta nguyện phá thiên không, một thế này ta sẽ đạp bằng thiên đạo. Ta vạn đế chí tôn.

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet