Tiên Tử Xin Tự Trọng

Tiên Hiệp

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ.

Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.

Điều gì đang chờ đợi hắn? Mời các bạn cùng theo dõi.

…………………….

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom