Thiên Ảnh

Đọc và nghe Audio bộ truyện Huyền Huyễn Thiên Ảnh của tác giả Tiêu Đỉnh trên Zing Audio…

Dương phân Thiên Địa, Ngũ Hành định càn khôn. Trung Thổ Thần Châu thương khung lắng đọng qua bao tuế nguyệt, đúng là thời đại tiên đạo hưng thịnh, hàng tỉ sinh linh hưởng phúc, trong thiên hạ rộng lớn lúc nào cũng có người đạt thành tiên đạo, vấn đỉnh tầng giới cao hơn.

Sau mặt sáng luôn có mặt tối, phía dưới quang huy chói lóa của thương khung, có một bóng dáng luôn đi về phía trước...

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet