Phù Thiên Ký

Tiên Hiệp

Một thân xác, hai ý thức. Một là Người, một là Ma. Tuy khác nhau về nguồn gốc nhưng cùng chia sẻ một khát vọng. Liệu ai trong số họ có thể chân chính được được khát vọng đó?

Liệu Ma có chắc là ác, và Người là thiện? Ai sẽ đi tới đỉnh cao của sức mạnh?

Cảnh giới: Phàm thai, Khai nhãn, Tích thủy, Linh tuyền, Linh châu, Thiên hà, Linh anh, Đại hải, Tinh châu, Khai thiên, Lập địa, Phù sinh…

Điều gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi nha!

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom