Luân Hồi Nhạc Viên

Chia sẻ kinh nghiệm

Tô Hiểu ký kết Luân Hồi khế ước, tiến vào các thế giới chấp hành nhiệm vụ.

Hắn từng thấy một cái thế giới băng diệt thành tro bụi, cũng từng cùng bị quên đi vương giả cầm đao mà chiến.

Quạ đen đang thầm thì, cự thú dưới vực sâu rít gào.

Hoan nghênh đi vào, Luân Hồi nhạc viên……

Điều gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi nha!

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom