Lâm Uyên Hành

Tiên Hiệp

Có một chuyện Tôn Vân không hề ngờ đến, chính là Thiên mốn trấn nơi mình dành hơn mười năm sinh sống, chỉ có chính bản thân mình là người.

Càng không nghĩ đến bên ngoài Thiên môn trấn, trong vòng trăm dặm chính là khu không người rất nổi danh.

Tu luyện như đi trên băng mỏng, mò mẫm trong đêm đen vực sâu, ý chí cần kiên định!!

Điều gì đang chờ đợi hắn? Mời các bạn cùng theo dõi nhá.

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom