Huyền Linh Ký

Chia sẻ kinh nghiệm

Cửu Thiên đại lục, chư thiên chi mộ.

Không ai biết trên đại lục này lai lịch, chính như không ai biết trên đại lục này quá khứ như thế nào. Nơi này phảng phất là bị năm tháng xóa đi, đứt gãy, đại đạo không ra, thần ma tịch diệt.

Đại lục bao la vô ngần, trên có cửu trọng thiên, dưới có thập đại vực, bị vùng biển vô tận chia cắt, lẫn nhau trong đó khó có thể vượt qua. Phân chia làm bát vị phương hướng đại lục cùng Thánh Vực và Minh Vực.

Đông Nam vực trên thế lực phiền phức, ba đại vương triều trong đó chiến tranh không ngừng, lại có tứ đại thương hội kim thương tranh đấu, thập đại thế gia âm thầm hắc thủ, loạn loạn nơi nơi.

Dương Thiên ở vào Vân Lan Vương triều cảnh nội, Nam An thành Dương gia dòng chính, cũng chính là Trấn Tây Đại Nguyên Soái gia tộc hiển hách.

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom