Hoa Sơn Tiên Môn

Đọc và nghe Audio bộ truyện Kiếm Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn của tác giả Mạt Lăng Biệt Tuyết trên Zing Audio…

Đông Lâm trấn nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không phải là nhỏ.

Thôn trấn như vậy kéo dài từ đầu phố đến cuối phố chỉ một nén hương là có thể đi hết.

Thôn trấn bình thường vẫn có sinh hoạt, bình thản vô cùng.

Mà thôn trấn như vậy một khi xảy ra chuyện gì khác thường lập tức sẽ có người bàn luận náo nhiệt ví dụ như là lúc này.

- Các ngươi có nghe nói không tên Lục Nguyên mười tuổi con của Lục đại phu được một vị tóc bạc trắng xóa tiên phong đạo cốt thu làm đệ tử, có được tiên duyên.

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet