Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Nghìn Năm

Tiên Hiệp

Chuyển thế đi tới Tu Tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới Linh căn tư chất cùng Tiên Thiên số mệnh.

Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm dao động Tiên Thiên số mệnh.

Điều gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi nha!

Email: toptruyenaudio.com@gmail.com
Website: https://toptruyenaudio.com
Fanpage: https://www.facebook.com/toptruyenaudiocom